نرم افزار مدیریت ناوگان

every 20 seconds

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 20 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


ECO-440 قیمت سالانهتومان317,000
سفارش دهید
سامانه ردیابی

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 10 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


ECO-880 قیمت سالانهتومان479,000
سفارش دهید
نرم افزار ردیابی

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 5 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


PRO-1200 قیمت سالانهتومان709,200
سفارش دهید
سامانه مدیریت ناوگان

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 5 ثانیه و هر 10 درجه بر روی نقشه بروز میشود


PRO-1200+ قیمت سالانهتومان856,000
سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
 • بازبینی گذشته حرکت خودرو
 • نرم افزار نسخه موبایل
 • اجرای راهکارهای پیچیده
 • امنیت اطلاعات شما
 • ساخت اکانت های زیر مجموعه
 • هشدار ورود خروج به مناطق تایین شده
 • هشدار و گزارش از سرعت های بالا
 • تشخیص روشن بودن موتور درجا
 • گزارش ساز
 • گزارشات نموداری
 • ارسال اتوماتیک گزارش به ایمیل
 • گزارش از رفتار خطرناک راننده
 • ارسال هشدارها به آدرس ایمیل
 • تنظیم سنسورهای آنالوگ
 • ماژول تامین و نگهداری خودرو
 • شناسایی راننده
 • ماژول ارتباط با راننده
 • گالری تصاویر
 • ماژول دوربین
 • ماژول سنسور دما
 • ماژول سنسور سوخت
 • کیلومتر شمار
 • نشان دادن نزدیکترین POI