ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو فروش انواع ردیاب خودرو ، ردیاب شخصی . فروش جی پی اس خودرو

    motorola-solutions

*********************** ردیاب های جی پی اس کمپانی موتورولا ***********************

Motorola-gps

Made in Malaysia

1 سال گارانتی تعویض

VML750-new2         Pro310

ردیاب خودرویی VML-750 قیمت 930.000 تومان                         ردیاب خودرویی Pro-310 قیمت 540.000 تومان

***

heder1

*********************** ردیاب های جی پی اس کمپانی تلتونیکا ***********************

سایت گمپانی تلتونیکا

Made in Lithuania

1 سال گارانتی تعویض

   

ردیاب خودرو FM5500         ردیاب ماشین FM5300

جی پی اس خودرو FM5500 قیمت 660.000 تومان                                    جی پی اس خودرو FM5300 قیمت 620.000 تومان 

 

ردیاب خودرویی حرفه ای         FM1120+

جی پی اس خودرو FM1202 قیمت 530.000 تومان                                جی پی اس خودرو +FM1120 قیمت 660.000 تومان

 

دستگاه ردیابی خودرو         FM1120 ردیاب GPS

جی پی اس خودرو FM1122 قیمت 490.000 تومان                                    جی پی اس خودرو FM1120 قیمت 430.000 تومان

 

FM1110 ردیاب GPS         ردیاب خودرویی FM1120 تلتونیکا

جی پی اس خودرو FM1110 قیمت 370.000 تومان                                    جی پی اس خودرو FM1100 قیمت 490.000 تومان

***

heder2

*********************** ردیاب های جی پی اس کمپانی میترک ***********************

سایت کمپانی میترک

1 سال گارانتی تعویض

 

radyab gps MT90         ردیاب جی پی اس کانتینر

ردیاب شخصی MT90-v4 قیمت 530.000 تومان                                    ردیاب کانتینر T355 قیمت 710.000 تومان

 

ردیاب حرفه ای خودرو         ردیاب جی پی اس خودرویی میترک

ردیاب خودرو T333 قیمت 750.000 تومان                                    ردیاب خودرو T1 قیمت 620.000 تومان

 

MVT600-meitrack         ردیاب ماشین MVT800

ردیاب خودرو MVT600+LCD قیمت 790.000 تومان                              ردیاب خودرو MVT800 قیمت 590.000 تومان

 

MVT380 دستگاه ردیابی خودرو         ردیاب GPS موتور سیکلت MVT100

                ردیاب خودرو MVT380 قیمت 590.000 تومان                    ردیاب موتور سیکلت و خودرو MVT100 قیمت 590.000 تومان